"Ha a múltad bűnös volt, siess egy bűn nélküli jövő felé." Spurgeon

2013. október 2., szerda

Lelki zarándoklat Assisibe - virtuálisLelki zarándoklat Assisibe - virtuális: 14. Isten bárhol tud csodát tenni:

A lelki zarándoklat felkészülésének következő lépcsőfokán következik  Mária /Marika  tanúságtétele és üzenete Évának és mindazoknak, a........tovább olvasom


Read more »

2013. augusztus 27., kedd

Teljesen megfeledkeztem erről a blogomról

Ma Mártinál jártam, onnan jutottam el a saját blogomba, amiről tényleg megfeledkeztem. Nem is érdemlem meg, hogy valaki is kövesse.

A Facebook közösségeiben sok időt töltök, észrevétlenül sokat, mivel nem mindenki tagja annak a nagy közösségnek, az oda készített, és gyűjtött lelki kincseimet szép lassan áthordom, hogy itt is megoszthassam Veletek.

Közben imádkozni fogok Értetek!
 
Read more »

2012. május 20., vasárnap

Amikor az Isten szívem teremtetteAmikor az Isten szívem teremtette,
legbelső zugában mélyen elrejtette
a saját vágyát, mit rólam megálmodott,
s megtalálni nekem feladatul adott.

Az életutamon ontja a kegyelmét,
folytonosan rajtam tartja a figyelmét.
Mi velem történik, semmi sem véletlen,
lépteim vezérli a földi életben.

Minden eseményben maga felé terel,
hétköznapok által irányít és nevel.
Kitartó hűséggel szüntelen alakít,
tapasztalatokkal érlel és gazdagít.

Gyöngéden átölel meleg szeretettel,
nehézségek közben ellát türelemmel.
Azt szeretné, legyek mindig nagyon boldog,
ezért állandóan a tenyerén hordoz.

Soha el ne vesszek, gondoskodott rólam,
elküldte Szent Fiát, utam Vele rójam.
Ki kezemet fogva eláraszt malaszttal,
önmagával táplál, utamon marasztal.

Kaptam az Atyától szabad akaratot,
útelágazásnál magam választhatok.
Sohasem kényszerít, nekem kell meglelni,
mely úton szeretnék Őhozzá elmenni.

Felé visz mindegyik, ám a legrövidebb
kerülő utaknál sokkalta nehezebb.
A szívem azt súgja, rövidet válasszam,
nehézségeimet Jézusnak átadjam.

Keresztül kell mennem száraz sivatagon,
együtt nekivágunk, kezét megragadom.
Szenvedések jönnek, fájdalmak gyötörnek,
gondok megkínoznak, bánatok letörnek.

Karjaiba emel, Szent Szívéhez tapaszt,
így a könnyeimből szép szivárványt fakaszt.
Maga mellől engem soha el nem ereszt,
segít cipekedni, ha nehéz a kereszt.

Az Ő jelenléte adja kitartásom,
mellette rájöttem, az a hivatásom,
Istent a szívemből soha ki ne vessem,
akaratát mindig Ővele keressem.

Amit felismerek, próbáljam megtenni,
semmilyen akadály ne tudjon letörni.
Nagyvilág hívása akárhogy csábítson,
mit Isten kér tőlem, csakis az számítson.

Jézus kezét fogva lehetetlen nincsen,
az Ő társasága a legnagyobb kincsem.
Megsegít utamon, az legyen belőlem,
mit kezdetkor Isten álmodott felőlem.

Életem Őneki ilyen módon adjam,
s önmagam teljesen megtaláljam abban.
Dicsőségére én így szeretnék lenni,
mindeközben lelkem legjavára tenni.
Forrás: Remény Közössége

Read more »

2012. április 18., szerda

Lelkemben felvirradt a remény
Lelkemben felvirradt a remény

 Lelkemben felvirradt a remény
 Mert Te megszólítottál
 A sötétben feltámadt a fény
 Közel lenni jó Hozzád
 Közel lenni jó Hozzád

 Jelenléted édes bor nekem
 Ó, jöjj, mert szívem vágyik Rád
 Ne hagyd szomjazni, aki úgy szeret
 Közel lenni jó Hozzád
 Közel lenni jó Hozzád

 Mert Te vagy életem
 És ami vagyok, Tiéd legyen
 Add igazságodat
 Kenj fel utadon, hogy győzhessek!

 Veled,én Uram

Read more »

2012. április 14., szombat

Öröm a halál közepette is

"Az öröm azt jelenti, hogy megpihenünk valami jóban. Mi lehet számomra adott esetben öröm? Mi tud boldoggá tenni akár a halál közepette is? Ez a jó dolog: Isten. Ő, az örök Isten. Ha Istent mindenütt látom, akkor mindig boldog vagyok és gazdag."

Kentenich József

Read more »

2012. március 7., szerda

Még nem kész


Túrmezei Erzsébet 
Még nem kész


Régi történet. 

Egyházatyától arcképet kértek, 
S nem tett eleget a kérésnek, 
"Olyan csúf az Ó-emberem 
felelte, hogy azt semmiképpen 
lepingáltatni nem merem. 
Új-emberem lefesteni 
Pedig olyan nehéz, 
Mert egyre dolgozik rajta a Mester, 
De még nem kész!" 

Rigófüttyös tavaszi kertben 
Ma ez a régi történet 
ébred fel bennem. 
Szállnak tűnnek az évek. 
Jó volna készen lennem! 
A drága Krisztus arcot 
Egyre formálja a Lélek. 
Szépsége néha felragyog. 
De jaj, ha még mindig a régi vagyok! 
Félek. 

"Készíts el engem!" kértem, s újra kérem. 
Hiszen Te megváltottál drága véren. 
Ne pihenjen, ne nyugodjék kezed, 
míg műved rajtam be nem végezed! 
Amit Te kezdtél, 
Soha nem maradt félbe semmi sem. 
Újjá formálsz egészen engem is. 
Hiszem.

Read more »

2012. január 27., péntek

Ez is böjt, Jézusnak tetsző

Read more »

2012. január 19., csütörtök

Zsoltár férfihangra

Babits Mihály: Zsoltár férfihangra
- Consolatio mystica -Tudod hogy érted történnek mindenek - mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bünös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs
Madárka tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet s tengereket,
hogy benned teljesedjenek, - s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, - s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,
szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász egysúlyú legyen,
eleve elosztott számodra szépen derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút,
mindent a lelkedre mért
öltöny gyanánt: - úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked: legyen
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!
Mert ne gondold hogy annyi vagy amennyi látszol magadnak,
mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod
tükörében magadat,
és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.


Read more »

Amíg egy falevél lehull


Amíg egy falevél lehull

Az ágtól elvált,
Lassan száll alá,
Reszket, libeg.
Már nem köti az ág,
Még nem köti a föld.
Vajjon kinek
Van jussa hozzá, most, amíg leszáll?

Néha pihen,
Azt hinnéd akkor:
Visszatérne még.
Mint egy lélek:
Már nem köti a föld,
S még nem köti az ég;
Az ég, mely mégis, mégis várja már.

Amíg lehull,
Hány lélek hull vele?
És hány emelkedik?
Hány reszkető lengéssel van tele
A végtelen világ?
Milyen csodák
Esnek, míg rövid útját megteszi?

E percben talán meghalt valaki,
S e levélen a lelke száll alá.
És bennem megfeszül a lélek,
Mintha világok tengelyének
Zajtalan fordulását hallaná.
E levélen egy lélek csolnakáz.
Mily bizton ül, mily nyugton evez rajta
Tán szűk neki a világegyetem,
És inkább elfér egy falevélen. -
Mert most már mindegy: palota, vagy pajta.

És hátha nem.
Nem halott lelke ez s nem idegen.
De ismerős, ki messze-messze van
És idegondol hosszan, hangtalan
És elömlik a lelke mindenen.
Valaki, aki innen elszakadt
S a lelkét most e drága őszbe ejti.
S itt van, - mert a világot elfelejti.

Be halkan száll alá ez a levél,
Hogyan suhog!
Utánozd lelkem ezt a suttogást:
Vajjon tudod?

Talán egy orkán őrült ereje
Aludt el itt,
Talán egy óriás pihenteti
Itt tagjait.

Talán viharok szünetje csupán
E levél-ágy.
Tán innen kél majd új csatára fel
Ezernyi vágy.

A végtelenbe ugródeszka tán
Ez a levél.
Idehanyatlik s innen lendül el
A szél.


Reményik Sándor

Read more »